Gravt missvisande

”Mårten Larsson och Skogsindustrierna har under lång tid framhävt sin förträfflighet på miljöområdet. Man påstår sig rädda klimatet genom storskaligt kalhyggesbruk där naturskogar kal­avverkas och ersätts med monokulturplantager av gran och tall.”

Läs mer här