”I dagsläget råder ett totalförbud mot att lyfta stubbar på FSC-certifierad mark. Svenska FSC utarbetar nya regler, men kan inte riktigt komma överens. Tills dess att ett beslut fattats har man därför beslutat om ett förbud.”

Läs mer här