Sebastian Kirppu, urskogens främsta beskyddare, och Johan Nitare, fader till nyckelbiotopsinventeringen, tilldelas var för sig SLU Artdatabankens naturvårdspris för deras arbete med att värna skogen och dess biologiska värden. De har båda vigt sina liv åt att ge naturen ett ansikte, en röst och inte minst ett eget värde. Deras engagemang och insatser för att skydda och bevara intakta, artrika och levande skogsekosystem känner inga gränser.

Naturvårdspristagarna Sebastian Kirppu och Johan Nitare. Foto: Ulrika Sehlberg-Samuelsson/SLU Artdatabanken.

Sebastian Kirppu arbetar för närvarande för Skydda Skogen. Han har i över två decennier arbetat för att bevara gammelskogen genom inventeringar, skogskurser och föreläsningar – alltid med stort engagemang och entusiasm. Han har genom sitt inventeringsarbete många gånger åstadkommit konkret förändring i form av skyddade skogar.

– Det här priset ger mig energi till att fortsätta stå upp för biologisk mångfald genom att inventera avverkningshotade skogar, granska skogsbolagens efterlevnad av lagar och certifieringsregler men också att hålla föreläsningar och kurser och på så sätt medvetandegöra fler människor om skogens ekologi. Jag tror och hoppas att ju mer kunskap människor har desto större chans att vi kan skapa förändring till det bättre. Det måste till om vi ska bevara biologisk mångfald och hjälpa klimatet och ge våra barn och barnbarn en någorlunda fin framtid, säger Sebastian Kirppu.

Johan Nitare har i över 30 år arbetat som ekolog på Skogsstyrelsen där han kartlagt, dokumenterat och spridit kunskap om biologisk mångfald i det svenska skogslandskapet. Han har genom metodiken ”nyckelbiotopsinventering” haft en mycket stor inverkan på det naturvårdsarbete som under flera decennier genomförts i skogslandskapet.

– Jag har aldrig fått något ”pris” från naturvårdssidan, bara en ”guldkvist” från skogsbruket, så det är givetvis mycket hedrande att motta SLU Artdatabankens naturvårdspris. Annars är jag inte mycket för priser, då det bästa priset är den mångfald vi lyckas bevara och vårda för framtiden, säger Johan Nitare.

Läs mer i SLU Artdatabankens pressmeddelande här.

Skydda Skogen önskar stort grattis till skogshjältarna!