Öster om Göteborg i Yxsjöskogen pågår nu en skogsavverkning i en skog med flertal skyddade och fridlysta arter. I skogen finns arter som ex tjäder, nötkråka, bivråk, spillkråka och orkidéerna knärot och spindel-blomster. Arter som är skyddade enligt miljölagstiftningen men som trots detta nu hotas.

Det är skogsbolaget Södra som genomför avverkningen trots att man har kännedom om förekomsterna av de skyddade arterna. Man känner också till att det kan krävas dispens för att avverka miljöer med dessa arter men har ändå valt att starta avverkningen. Föreningarna Skydda Skogen, Göteborgs Ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i Härryda har begärt att länsstyrelsen skall utreda om artskyddsdispens krävs. Skogsbolaget Södra har dock trots att ärendet inte är avslutat på länsstyrelsen nu valt att starta avverkningen. Inom området finns förutom skyddade arter också flera fornlämningar som hotas förstöras.

De tre miljöföreningarna har gemensamt vänt sig till Södra och bett skogsbolaget att avvakta men har inte fått något svar. Istället har skogsmaskiner körts in i skogen. Föreningarna har också begärt att länsstyrelsen omedelbart skall stoppa avverkningen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat.

Handläggare på länsstyrelsen i Västra Götalands län: Robert Knubb tel: 010-224 44 89

Ansvarig på Södra: Maria Lennartsson tel: 0340 – 633777 

För mer information:

Skydda Skogen, Elin Götmark  0706 – 787423

Göteborgs Ornitologiska förening, Christer Johansson   0734 – 226157

Naturskyddsföreningen i Härryda, Michael Nilsson 0768 – 369970