Publicerad i Piteå-Tidningen 2011-05-20

 

Tack till signaturen ”Naturvän” för din insändare i PT den 18.5. om Fastighetsverkets pågående avverkningar vid Forsnäs. Fler än du borde protestera och ställa frågor.

Alltför länge har de stora skogsbolagen fritt och utan hänsyn fått ta för sig av skogarna i Arvidsjaurs och Arjeplogs utmarker. Först Domänverket, sedan Assi /Sveaskog, Fastighetsverket och SCA. Jag har pratat med flera äldre i era trakter som berättat hur de sett den ena jaktskogen efter den andra försvinna och bli till stora kalhyggen. Som på Tjeutjenåive, Svannäsvägen,Pallekvare, Reurevare, Råvvegielas, Lill-Ståkke, Ringo, Mattaure, Måffe, Ausjaurliden, Guorpaheden, Iggevare bara för att nämna några.

Det skulle med lätthet kunna bli en hel insändare enbart med namn på kalhyggen. Allt detta har kunnat ske för att människorna varit så beroende av bolagen för sin utkomst, med bolagens goda minne. Skogsbolagen kan inte själva sätta gränser för sin verksamhet. Det är ni som måste göra det och säga ifrån. Annars blir inget kvar. Ert livsrum slutavverkas.

 
Björn Mildh Skydda Skogen