Ett sönderkört hygge i Örebro län med hänsynslös miljöhänsyn. Det menar föreningen Skydda Skogen som nu polisanmäler statliga Sveaskog för misstänkt miljöbrott.

Polisanmälan berör ett av Sveaskogs kalhyggen vid Örnmossen i Lindesbergs kommun, Örebro län. Skydda Skogen misstänker att bolaget bryter mot både miljöbalken och skogsvårdslagen.

– Sveaskog har inte tagit hänsyn till hänsynskrävande vattenmiljöer eller markförhållanden i området och förorsakat extremt grova körskador, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Minst ett vattendrag har skadats och bolaget har lyckats med att dika marken med sina djupa körspår, vilket troligen leder till markavvattning som enligt miljöbalken är en tillståndspliktig verksamhet.

På flera av de andra kalhyggena i Örnmossen-området har Skydda Skogen också noterat grova körskador och andra sannolika avvikelser från både skogsvårdslagen och miljöcertifieringen FSC. Föreningen har valt att polisanmäla hygget med de absolut grövsta körskadorna.

– Det är en stor besvikelse att Sveaskogs skogsbruk fortfarande kan se ut så här efter så många år inom miljöcertifieringen FSC, säger Viktor Säfve. Sveaskog är annars det bolag som har högst miljöambitioner av de stora bolagen när det gäller andelen skog avsatt till naturvård, men uppenbarligen har de mycket att förbättra innan de kan kalla sitt skogsbruk miljövänligt.

 

Fria pressbilder

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, 076-1148811 viktor.safve@skyddaskogen.se
Amanda Tas, sekreterare i Skydda Skogen, 076-7613533, amanda.tas@skyddaskogen.se

 

Grova körskador och skadat vattendrag, Örnmossen.                Foto: Olli Manninen.