Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skogsbruk anmäls för vilseledande marknadsföring

jattehygge copy

FSC-certifierat jättehygge i norra Värmland  Foto: Viktor Säfve/Skydda Skogen 2011

Pressmeddelande från Skydda Skogen, 26 feb 2014

Vad har Lidls papperskassar, bindan Libresse och Arlas mjölkpaket gemensamt? Pappersmassan som används i produkterna härstammar från ansvarsfulla och hållbara källor, enligt skogsbolagen och skogsbrukscertifieringen FSC. Vilseledande marknadsföring, anser föreningen Skydda Skogen, som nu anmäler Svenska FSC, SCA, Sveaskog, Stora Enso, Arla och Lidl till Konsumentverket.

”FSC-skogsbruk tar hänsyn till människor och miljö”, skriver Svenska FSC i sin broschyr. Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell organisation för certifiering av skogsbruk och skogsprodukter.1 Svenska FSC ska garantera att trä- och pappersprodukter kommer från ett miljöanpassat skogsbruk och underlätta för konsumenter att göra ett miljömedvetet val. Skogsbolagen SCA, Stora Enso och Sveaskog är FSC-certifierade.2 Pappersmassan i Arlas mjölkpaket och Lidls papperskassar är FSC-certifierad och marknadsförs som ansvarsfullt producerad.3

– Vår anmälan till Konsumentverket grundar sig i det obegripliga att FSC och skogsbolagen kan marknadsföra sin verksamhet och sina produkter som ansvarsfulla, säger Stig-Olof Holm, ledamot och talesperson för FSC-frågor på Skydda Skogen. FSC-standarden tillåter stora kalhyggen och omvandlar naturskogar till enformiga produktionsskogar vilket missgynnar den biologiska mångfalden och riskerar att leda till förlust av växt- och djurarter. Samtidigt klarar skogsbolagen inte ens att leva upp till FSC-standardens lågt satta krav utan avverkar skyddsvärda skogar och använder sig av miljömässigt undermåliga skogsbruksmetoder.

FSC och skogsbolagen har under flera år bevakats av miljörörelsen. I Skydda Skogens anmälan till Konsumentverket presenterar föreningen långa listor med skogsbolagens övertramp.

– Trots systematiska övertramp mot skogsvårdslagen och FSC:s regelverk har konstigt nog aldrig ett skogsbolag i Sverige uteslutits fullständigt från FSC, säger Johannes Söderqvist, Skydda Skogen. I dagarna fick för första gången ett skogsbolag, Bergvik Skog, tillfälligt sitt FSC-certifikat indraget i distrikt Siljan i Dalarna. Att Bergvik inte förlorade hela sitt certifikat kan grovt ifrågasättas och bevisar ytterligare att FSC saknar trovärdighet och inte fungerar. Bergvik, liksom de skogsbolag vi anmäler, borde ha förlorat sina FSC-certifikat för länge sedan.

Stora Enso Skog som Skydda Skogen anmäler till Konsumentverket utför avverkningar på Bergvik Skogs marker. Skydda Skogen hoppas att Konsumentverket agerar kraftfullt mot skogsbolagens och FSC:s vilseledande och felaktiga marknadsföring. Föreningen hoppas även att företag som Arla och Lidl ska sätta press på Svenska FSC för att få skogsbolagen att leva upp till sina hållbarhetsmål.

- Naturvärden försvinner samtidigt som FSC och skogsbolagen för konsumenter bakom ljuset med sina fina ord om ett ansvarsfullt skogsbruk, säger Stig-Olof Holm. Konsumenterna måste få veta hur verkligheten ser ut. FSC och skogsbolagens skogsbruk är precis lika ohållbar som regeringens skogspolitik där frihet utan ansvar råder.

Kontakt:

Stig-Olof Holm, ledamot och talesperson för FSC-frågor på Skydda Skogen, 090-786 55 46 stig-olof.holm@emg.umu.se

Johannes Söderqvist, Skydda Skogen, 073-038 34 11, angbraten1@gmail.com

Mer information:

Bildspel FSC – Falsk Skogs Certifiering (med citat och exempel på hur FSC fungerar i praktiken)

Skydda Skogen om FSC

lidl
Bild på Lidls papperskasse 

Arlas FSC-reklam (mjölkbaksida)

Fotnoter:

1) Forest Stewardship Council (FSC) är en av flera skogsbrukscertifieringar i Sverige. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) är en annan skogscertifiering. Miljörörelsen har valt att stå utanför PEFC eftersom de anser att certifieringskraven är för svaga. Läs mer om miljörörelsens kritik mot PEFC i rapporten ”On The Ground 2011” (2011)

2) FSC-certifierade produkter hittas bland byggmaterial, trädgårdsmöbler, grillkol, böcker, papper och trycksaker.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt storföretag som främst tillverkar personliga hygienprodukter och mjukpapper, men även t.ex. tryckpapper och sågade trävaror. Kända SCA-varumärken är exempelvis Tena, Tork, Libero och Libresse. SCA Skog förvaltar SCAs skogsinnehav och försörjer SCAs svenska skogsindustrier med virkesråvara. SCA Skog ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa, sågade trävaror och förnybar energi.

Stora Enso är ett av världens ledande tillverkare av papper, förpackningar och skogsprodukter. Dess kunder är förlag, tryckerier och pappersgrossister samt förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag. Stora Enso Skog försörjer Stora Enso med virke. Företaget köper trä från privatpersoner och skogsbolaget Bergvik Skog. Stora Enso Skog sköter och utför avverkningar på Bergvik Skogs marker.

Sveaskog ägs av svenska staten. Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle till främst massa-, pappers- och sågverksindustrin. Ett av Sveaskogs mål är att vara ledande inom hållbart skogsbruk.

3) Exempel på citat:
FSC: ”FSC-varumärket garanterar att en träbaserad produkt kommer från ansvarsfullt brukade skogar.”

SCA: ”SCA vill dra nytta av vad skogen erbjuder men inte på bekostnad av dess djur och växter.”

Stora Enso Skog: ”Stora Enso Skog bedriver en hållbar verksamhet.”

Sveaskog: ”Framtiden är ljus för hotade arter på Sveaskogs mark.”

Arla: ”FSC-märket som syns på den här förpackningen är en garanti för att skogen tas om hand och förnyas på ett schysst sätt.”

Lidl: ”FSC-certifierad” ”Jag är miljövänlig” ”Papper från ansvarsfulla källor”