Föreningen har skrivit ett remissvar på en rapport ”Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner” i samband med klimatförändringarna. Rapporten har sammanställts av Skogsstyrelsen, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens geotekniska institut. Rapporten är väldigt trevande i att den främsta rekommendation är att ”skapa drivkraft till förändrat beteende” hos skogsägare. Föreningen påpekar att detta historiskt inte fungerat.

Istället är det skogsbruksmetoder, som kalhyggen, markberedningen och monokulturer som förvärrar riskerna. Därför pekar vi på att dessa metoder bör förbjudas helt enkelt. Läs gärna hela vårt remissvar här.

Kalhygge i Norrland
Kallhygge i Norrland. Foto: Marcus Westberg.