Välkommen till Skogsdag i Folkets Hus Högboda, lördag 6 april

Skogsfestivalen som återuppstod!

”Politikerna lade ner oss men nu är vi tillbaka för egen maskin”.

Den 12:e nov skulle Skogsfestivalen i Högboda, ett arrangemang med fokus på miljöfrågorna, ha öppnat dörrarna. Detta skedde dock aldrig. Programmet lades ned av politikerna i Kil efter vad som verkar ha varit en påtryckningskampanj i det tysta från organisationer kopplade till skogsbruket. Kommunens odemokratiska agerande har uppmärksammats i medier.

Kl 9.00 drop in fika.

Kl 9.30 Programmet börjar

Kl 12.30-13.30 Lunchbuffé

Kl 16.00 ca avslutning

Medverkande:

Kl. 9.30 Utomhus: Skogsglasögon på! Guidad exkursion alternativ workshop inomhus, pga vädret, med Helena Björnström, mykolog, svampkonsulent och naturvårdare.

Kl. 10.30 Sebastian Kirppu, skogsbiolog med många reservatsbildningar och skyddsobjekt på sitt CV kommer föreläsa om vad kalhyggesbruket har gjort med våra svenska skogar.

Kl. 11.30 Martin Jentzen, skogsingenjör med inriktning på naturnära skogsbruk ”plockhuggning”, (jägmästare) med ett förflutet inom det konventionella skogsbruket, men som under hela karriären ifrågasatt både det ekonomiskt och rationella med den svenska skogsbruksmodellen. Numera är Martin konsult och föreläser inom Naturnära skogsbruk.

Kl. 13.30 Pia Skoglund, Eko-filosof, tidigare Karlstads Universitet, aktiv inom Ekosoferna. Pia kommer att hålla ett samtal med publiken om demokrati kontra miljö och aktivism.

Kl. 15.00 Maria ”Vildhjärta” Westerberg och Johannes Söderqvist ger sin föreställning ”Livet på en pinne”.

OBS! Du måste berätta för oss att du kommer!

Välkommen med din anmälan till: kurt.v.andersson@telia.com, senast 27 mars. I anmälan måste du också berätta om du vill delta i den vegetariska lunchbuffén som serveras och om du har kostavvikelse typ laktosfritt, veganskt…

Lunchbuffén kostar 130 kr, betalas med Swish 1234672515 eller vid ankomst.

Deltagarantal max 70!

Fri entré till programmet.

Medverkande i samarrangemang med Kils Naturskyddsförening.

Välkomna!