Skogsfestivalen är ett gränsöverskridande kulturevenemang och Nordens största mötesplats för ideell skoglig naturvård. Festivalen är en manifestation för att gammelskogen ska skyddas och för en reform av skogsbruket, med konserter, film, teater, dans och poesi. Föreläsningar om naturvård, klimat, naturnära skogsbruk, skogshistoria och ekologi. Naturguidningar, exkursioner och många spännande verkstäder inom kultur, hälsa och natur. Det blir ett späckat program för vuxna som barn.

 

Läs mer om Skogsfestivalen här:

www.skogsfestivalen.org

www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/orebro/orebro/

www.hopajola.t.se/

www.skyddaskogen.se

www.naturby.se

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Örebro län, Hjärtats Eko och Skydda Skogen, med stöd från Regionförbundet Örebro, Leader Gränslandet och föreningen Hopajola.