Under fredag och lördag 21-22 juli äger Skogsfestivalen rum på en skogsgård i södra Närke. Ett evenemang som lockar hundratals skogsaktiva, skogsträdgårdsentusiaster och miljöengagerade från hela Norden.

Festivalen är en manifestation för skogsskydd, biologisk mångfald och klimat.

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad ekologiska funktioner som vi alla är beroende av.

– Vi arrangerar denna manifestation för att belysa att dagens förda miljö- och skogspolitik är ett vetenskapsfientligt och visionslöst svek mot klimatet och den biologiska mångfalden, säger Ida Sellstedt, talesperson för föreningen Skydda Skogen.

Skogsfestivalen bjuder på konserter, föreläsningar, verkstäder, guidningar, samtal, minimarknad med utställare och barnaktiviteter. Årets teman är mänsklighetens miljöutmaningar, skogen och klimatet, humanekologi, skogsträdgårdar, kartläggning av skyddsvärd skog, naturnära skogsbruk, skogsekologi och biologisk mångfald.

Medverkar gör bland andra: Emil Jensen, Poets on Payday, Six String Yada, Jenny Bjarnar, Love Antell, Mats Karström, Ida Sellstedt, Esbjörn Wandt, Martin Jentzen, Sebastian Kirppu, Gylleboverket, Hanna Tebrand, Anna Vildesten, Gabriel Ulvros och Viktor Säfve.

Festivalen är en mötesplats för att dela kunskap och inspirera varandra. Men, framför allt är festivalen en hyllning till alla miljökämpar som i motvind engagerar sig för skogen, och sist men inte minst en hyllning till alla som arbetar för en verklig omställning av jord- och skogsbruket, säger Viktor Säfve, arrangör, föreningen Skydda Skogen.

Förutom skogsfrågor lyfts under evenemanget också skogsträdgårdar och naturnära matproduktion upp. Detta för att belysa klimat- och miljöfördelarna med att lära av skogen och föra in träd, buskar och andra perenna växter med ätliga växtdelar i våra jordbruk, odlingar och trädgårdar.

– Vi bör skapa mångfald i våra matproduktionssystem, inte enfald, för att på så vis gynna den biologiska mångfalden och skapa odlingssystem som är bättre klimatanpassade, säger Elin Säfve, arrangör, Åfallet Skogsträdgård.

Evenemanget har arrangerats vid ett flertal tillfällen sedan 2003. I år är det 20-årsjubileum!

Mer om evenemanget:

Bland utställarna finns:Ordfront, Puttmyra Skogsträdgård, Åfallet Skogsträdgård, Jordens vänner, Naturskyddsföreningen och Hopajola.

Festivalen är utsåld och inga biljetter säljs i entrén.

Festivalen arrangeras av föreningen Skydda Skogen i samarbete med Åfallet Skogsträdgård, med stöd från Hopajola.

Webbsida: https://skyddaskogen.se/skogsfestivalen-en-manifestation-for-skogen/

Presskontakt:

Viktor Säfve, arrangör, föreningen Skydda Skogen

076-1148811

viktor.safve@skyddaskogen.se