SUNDSVALL (ST) Skogsgödsling med kväve ökar varje år
I år handlar det om en kraftig ökning med 50 procent i vårt distrikt.
Men nu växer också kritiken som handlar om att den biologiska mångfalden hotas.

Läs mer här.