Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skogsharen blir rödlistad

Skogshare. Foto: David van der Spoel

Skogsharen som lever på skogsmark i hela Sverige blir rödlistad 2020 som nära hotad (NT). Klimatförändring, konkurrens från fältharen- som är en främmande art för Sverige, samt jakt har troligtvis orsakat minskningen.

Under snöfria vintrar är skogsharen lätt att upptäcka för rovdjur eftersom den byter till vit päls. Fältharen byter inte till vit päls på vintern och har därmed lättare att överleva än skogsharen. Fältharen kan förutom att konkurrera även dominera parningen, enligt Artfakta på Artdatabanken. Det var godsägare som planterade ut fälthare i Sverige i slutet av 1800-talet.

Skogsharen får jagas i Sverige men antalet individer som skjuts har minskat sedan 1980-talet, enligt Jägarförbundets avskjutningsstatistik. På 1980-talet sköts mellan 100 000 – 200 000 skogsharar per år men de senaste åren har det ”bara” skjutits cirka 25 000 skogsharar per år. Det är oklart om det minskade antalet skjutna harar beror på att det finns färre skogsharar eller om intresset för jakten har minskat. Datakällor som häckfågeltaxeringens standardrutter och nattrutter samt Grimsö forskningsstations inventeringar visar också information om skogsharens minskning i antal. Henrik Thurfjell skriver i en artikel på Artdatabanken:

–Sammantaget tyder allt på att skogsharen minskar i antal. Vi vet inte riktigt hur fort det går, men vi ser det som rimligast att minskningen under en tioårsperiod överskrider 15% men underskrider 30%, vilket gör att skogsharen klassas som nära hotad (NT).

Enligt Artfakta från Artdatabanken är minskade koldioxidutsläpp som bromsar klimatförändringarna den viktigaste åtgärden för att skogsharen ska bli livskraftig igen.
På vintern byter skogsharen till vit päls vilket gör den lätt att skilja från fältharen. På sommaren är pälsen jämnt gråbrun till mörkgrå medan fältharens päls är gulbrun-spräcklig. Skogsharen har en mindre och knubbigare kroppsform än fältharen. Dess svans är mindre och formad som en liten boll medan fältharens svans är något längre, plattare och svart på översidan. Öronen är kortare hos skogsharen än hos fältharen och skogsharens ögon är mörkt rödbruna, de verkar helt svarta. Fältharens ögon är ljust gulbruna med svart i mitten.

Skogsharen äter kvistar, gräs och örter. I norra Sverige där den inte har konkurrens från fältharen lever den även på jordbruksmark. I fjällen förekommer skogsharen ända upp på kalfjället. Rödlistning handlar om att bedöma arters risk att dö ut. Läs mer här