”Skogsindustrierna har idag ansökt om medlemskap i Svenska FSC och i Svenska PEFC.
Bakgrunden till ansökningarna är att Skogsindustrierna ser certifiering av skogsbruk och skogsprodukter som ett kraftfullt sätt att stödja utvecklingen av ett ansvarsfullt hållbart skogsbruk. Skogsindustrierna avser att engagera sig i den fortsatta utvecklingen av
certifieringssystemen”
Läs mer här