grvmaskin liten
Foto: Robert Svensson

 

 
Skogsindustrin fortsätter att köra på i samma gamla hjulspår. Nu ska man dessutom exportera den svenska modellen. En modell som bevisligen inte fungerar om man ser till ekosystem och biologisk mångfald. Över tvåtusen skogslevande arter på den nationella rödlistan talar sitt tydliga språk. Sedan kan man presentera vilka modeller och hur mycket siffror enligt ”gängse sätt att räkna” som helst.

 

Det blir nästan lite sandlådenivå över det. Ungefär som att säga att vi springer minsann hundra meter på nio blankt – när man i själva verket inte är i närheten av gällande världsrekord – utan bara använder sig av ett annat sätt att räkna för att få fram en snygg siffra.

Om ledande skogs- och naturvårdsforskare säger att 20 procent av arealen produktiv skogsmark måste skyddas och att de övriga 80 procenten måste brukas med större hänsyn så borde väl rimligen skogsnäringen använda sig av samma sätt att räkna när man bemöter dessa fakta. Så är dock inte fallet. Man startar istället tankesmedjor och anställer personer som ska tala om för världen hur bra Sverige och FSC är. Det är inte ärligt. Det är att luras.

Att inte ta till sig fakta och ställa om skogsbruket till en nivå som ekosystemet tål är inte bara cyniskt, ansvarslöst och hänsynslöst. Det är även dumdristigt sett till den egna näringen, eftersom det biologiskt långsiktiga är det enda långsiktiga även ekonomiskt.

Robert Svensson