Lavar och mossor som signalarter

– Kunskap räddar skog!

 

inventering_viktor_safveVarmt välkomna på en spännande och viktig kurshelg 10-12 maj om naturskogen och dess liv, och om hur man inventerar och dokumenterar dess bevarandevärden genom att använda sig av signalarter. Vi kommer också att dokumentera skogens strukturer och förekomsten av rödlistade arter. Denna kurshelg sätter fokus på naturvårdsintressanta lavar och mossor.

Kursen riktar sig både till nybörjare och mer erfarna som vill lära sig mer, och till alla som helt enkelt vill träffa andra naturentusiaster och förena nytta med nöje.

Under kursen kommer vi att kartlägga naturvårdsintressanta arter i ett par naturskogsområden som Skogsnätverket i Örebro län kämpar för att de ska bli naturreservat.

Skogsnätverket i Örebro län (som Skydda Skogen är en del av) och föreningen Hjärtats Eko planerar att arrangera 2-3 kurshelger med olika artgrupper i fokus under 2013. Kursen om naturvårdsintressanta lavar och mossor är först ut.

Kursen äger rum i skogslandskapet Tylöskog, södra Örebro län.

Plats:

Kursen har sin bas i en av Sveriges mest primitiva och naturnära ekoturismanläggningar: Åfallet Naturby. www.naturby.se. Under kursen bor du i tältkåtor med plats för 3-5 personer.

Sebastian_Kirppu_small

Om vår kursledare:

Sebastian Kirppu är naturvårdsspecialist och en av naturvårdsrörelsens mest erkända skogsräddare. Han arbetar som inventerare åt Länsstyrelsen i Dalarna och lägger en stor del av sin övriga tid på att föreläsa, hålla kurser och inte minst kartlägga hotade och oskyddade naturskogar i hela Sverige. Sebastian har djupa kunskaper om naturskogens liv och dynamik och om fältinventering av så kallade signalarter, det vill säga arter som indikerar livsmiljöer med höga naturvärden.

Han bor i Malungs kommun i ett skogstorp, precis på gränsen mellan Värmland och Dalarna. Sebastian har tilldelats fina priser för sitt miljöengagemang så som Årets miljöhjälte 2011. Sebastians specialkompetens finns inom naturvårdsintressanta kryptogamer (lavar, mossor och svampar), men även fåglar. Sebastian är också involverad i projekt som syftar till att rädda den vitryggiga hackspetten i Sverige.

 

Praktisk information och program:

robert_svensson_foto

Foto: Robert Svensson/Skydda Skogen

fredag:

15:00-18:00 Ankomst.

18:00-20:00 Välkomstmiddag och introduktion till kurshelgen och Naturbyn. Presentationsrunda.

20:00-22:00 Bildvisning och föredrag om situationen för den svenska skogen och om naturvårdsintressanta arter. Genomgång av kursmaterial, och av lämplig inventeringsutrustning.

lördag:

08:00-09:00 Frukost.

09:00-13:00 Inventeringsverkstad i skogsområde. Fika i skogen.

13:00-13:30 Lunch i skogen.

13:30-17:30 Inventeringsverkstad i skogsområde

18:00-19:00 Middag i Naturbyn.

19:30-22:00 Bildvisning och föredrag om situationen för den svenska skogen och om naturvårdsintressanta arter. Vi gör en utställning av kollekt av naturvårdsintressanta arter och repeterar de vi hittat.

söndag:

08:00-09:00 Frukost.

09:00-13:00 Inventeringsverkstad i skogsområde. Fika i skogen.

13:00-13:30 Lunch i skogen.

13:30-16:00 Inventeringsverkstad i skogsområde. Avslut.

Bra att ha med sig:

  • Sovsäck som tål svala/kalla nätter.
  • Kläder efter väder (STÖVLAR eller täta kängor!)
  • Penna och papper.
  • Lupp (om du har tillgång till en).
  • Kamera (om du har tillgång till en).
  • GPS (om du har tillgång till en).
  • Litteratur om lavar och mossor (om man har).

Pris: 480 kr för medlemmar i Skydda Skogen, Hjärtats Eko, Hopajola, Fältbiologerna eller Naturskyddsföreningen.

Pris: 850 kr Övriga

taltkataIngår i kurspriset:

  • Boende i tältkåta med 3-5 platser
  • Vegetarisk och ekologisk mat för hela helgen

Anmälan och bokning: Maila – viktor.safve@skyddaskogen.se eller ring Viktor Säfve: 076 – 1148811. Anmälan tas emot senast 2 veckor före kursstart men först till kvarn!

Kursavgiften betalas i förskott till plusgiro: 90 11 02-4 (Föreningen Hopajola)

OBS! Skriv ”skogskurs” och namn vid betalning.

För information som rör boende, mat och hitresa, maila oss: viktor.safve@skyddaskogen.se eller ring Viktor: 076 – 11 48 811

Hjärtligt välkomna!

Arrangörer: Hjärtats Eko och Skogsnätverket i Örebro län (Hopajola, Skydda Skogen, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet).

Skogsnätverket samordnas av

HOPAJOLA ÖSTRA BANGATAN 3 703 61 ÖREBRO 019-16 83 09 NATUR@HOPAJOLA.SE

Läs mer om Skogsnätverket i Örebro län här

skyddaskogenfaltbiologernahjartatseko

studiehopajolasnfO