Välkommen att inventera skog med Skydda Skogen två helger i augusti!
Skydda Skogen kommer att inventera skog i norra Värmland den 13-15 augusti samt i gränstrakterna kring Örebro, Dalarnas och Värmlands län den 20-22 augusti. Du är välkommen att delta under dessa helger. Kan du bara delta vid en av helgerna eller bara någon dag är din medverkan ändå betydelsefull.

Under inventeringen kommer vi att dokumentera naturvärdena i avverkningsanmälda och/eller oskyddade skogsområden genom att beskriva skogarnas strukturer och leta efter signalarter och rödlistade arter. Till vår hjälp har vi bl.a. kartor, GPS:er (för att koordinatsätta artfynd) och kameror. Ett begränsat utbud av artbestämningslitteratur kommer att finnas till förfogande.

Skydda Skogen bekostar maten under de två inventeringshelgerna. Resekostnader får du själv stå för. Gratis boende inomhus finnes (ta med sovsäck och liggunderlag).

Räkna med heldagar i skogen. Inventeringarna kommer att börja vid kl. 07.30-08.00 på morgonen och pågå till kl. 19.30-20.00 på kvällen.

Om du reser kollektivt kan vi plocka upp dig antingen vid Stöllet eller Värnäs på torsdag kväll eller fredag morgon/förmiddag. Kommer du senare under fredagen eller någon annan dag kan vi också ordna upplockning.

Väl mött i skogen!

Anmäl dig till (vänligen meddela vilka dagar du kan närvara under inventeringarna, om du har körkort, egen bil, GPS och kamera):

Amanda Tas, skogskoordinator, Skydda Skogen, amanda.tas@skyddaskogen.se

tel. 076-7613533.