Nybruten väg i naturskog av nyckelbiotopsklass. Bilden är tagen i slutet av juni 2019. Foto: Björn Mildh.

Den ideella naturvårdaren Björn Mildh skriver ett öppet brev till Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen:

Bäste Herman,

I juli 2019 kommenterade jag inlägget i din blogg den 11.6. som hade rubriken ”Bilden av ett tudelat skogslandskap bidrar till evig kamp”. Kommentaren kan den som vill läsa nedan.

Sedan dess har motsättningarna bara vuxit. Låt oss därför rekapitulera fakta, vad som hände under 2019.

– Skogsstyrelsen informerade om att 55.000 hektar nyckelbiotoper avverkats i nordvästra Sverige mellan åren 2000 – 2018. Behöver det nämnas att Sveaskog och Statens Fastighetsverk, båda helstatliga bolag, är de överlägset största markägarna i området. Under större delen av den perioden råkade du även vara Sveaskogs skogschef.

– Skogsstyrelsen höjde redan före det ribban för nyckelbiotoper i nordvästra Sverige så att naturskogar som i övriga Sverige klassas som nyckelbiotoper nu klassas som produktionsskogar som kan avverkas. Åtgärden bör ses i relation till att du medan du var Sveaskogs skogschef framhöll att ”Sveaskog kommer att avverka all mark som inte skyddats”. (Se artikeln ”Sveaskogs jättehygge totalsågas” i Land Skogsland /LRF Media, nr 48, 21 november 2014).

– Skogsstyrelsen stoppade den riksomfattande nyckelbiotopsinventeringen med motiveringen sänkta anslag.

– Skogsstyrelsen vill nu på sikt (under 2020) upphöra att registrera nyckelbiotoper i avverkningsanmälda skogar.

Ändå är det Skogsstyrelsen ​som lanserade begreppet nyckelbiotop år 1990.

”Nyckelbiotoperna representerar en betydande del av mångfalden i den svenska skogen.​ Kunskapen om var nyckelbiotoperna finns i landskapet är nödvändig för att kunna uppnå samhällets mål att bevara den biologiska mångfalden”.

Nu gör samma Skogsstyrelse sitt bästa för att med olika manövrer motverka det skydd mot avverkning som nyckelbiotoperna ger.

De ses bara som ett hinder för produktionen.

Som generaldirektör för Skogsstyrelsen leder du myndighetens verksamhet.

Vad blir Skogsstyrelsens nästa taktiska drag?

Vänliga hälsningar,
Björn Mildh, specialist i barnaålderns (och skogsbrukets) invärtes sjukdomar.

— 

Kommentaren till Herman Sundqvist juli 2019:

Bäste Herman,

Sedan många år tillbaka har vi haft återkommande kontakt. Ända sedan händelserna i Valvträsk i Norrbotten 2004, då Sveaskog högg skogen på Sörfligget. Och jag har uppmärksammat ett ansenligt antal naturskogar under alla åren efter det, då du var Sveaskogs skogschef.

Följer din blogg som du fortsatt med även sedan du utsågs till generaldirektör i Skogsstyrelsen. Det senaste inlägget är från den 11.6. och har rubriken ”Bilden av ett tudelat skogslandskap bidrar till evig kamp”.

Lika envetet som jag har stått upp för miljömålen har du stått upp för produktionen. Självklart blir det motsättningar när vi får veta att 55.000 ha nyckelbiotoper avverkats i nordvästra Sverige, trots allt fagert tal. Samtidigt höjer Skogsstyrelsen ribban för nyckelbiotoper i samma område så att naturskogar som i övriga Sverige klassas som nyckelbiotoper nu kan avverkas som produktionsskog. Borde inte en dumhetsvarnare ha blinkat rött hos alla som vill förebygga tudelning och konflikt om skogen?

Dessutom är helstatliga Sveaskog samman med Statens Fastighetsverk största markägaren i nordvästra Sverige.

Bifogade bild tagen den 30.6.2019 i Arjeplogs kommun visar ett färskt exempel på varför det blir kamp.

Sveaskog har brutit en ny väg genom gammal naturskog med höga naturvärden. Syftet med vägen är att avverka en skog intill av nyckelbiotopsklass som även är viktig renbetesmark.

Vägen har brutits redan innan något samråd med samebyn hållits om skogen. Samerna, vår urbefolkning, skall uppenbart bara ställas inför fullbordat faktum.

Allt för att öka produktionen, på samebyns, rennäringens och miljömålets bekostnad.

Är det så konstigt då om det blir konflikter och ”evig kamp”.

Vänligen,
Björn Mildh i Piteå