Obs! Kursen är fullbokad.

Lindsbergs kursgård och Skydda skogen erbjuder en helgkurs 5-7 maj 2023 som innehåller mycket praktik och vistelse ute i olika skogar under ledning av Sebastian Kirppu.

Endast några procent av den produktiva skogsmarken har idag ett formellt skydd. Den riktigt gamla skogen, som utgör habitat för en stor mängd arter, blir alltmer fragmenterad. Inte sällan står ekonomi mot den biologiska mångfalden, trots att Sverige har internationella överenskommelser om skydd för biologisk mångfald att förhålla sig till. De svenska tillsynsmyndigheterna har inte verktyg eller resurser för att stå emot skogsbranschens rovdrift. Den ideella naturvården behövs, genom att fler är ute i skog och mark, gör inventeringar, rapporterar till artportalen, göra klagomål på överträdelser mot FSC och PEFC m.m.

Skogskurs i Dalarna. Daläven nedströms från kursområdet.

Helgen inleds på fredagskvällen med en översikt av läget i skogen, då Sebastian Kirppu ger en föreläsning som innehåller lite skogshistoria, en del om nuläget och vad som behöver göras framgent. 

Lördagen ägnas åt grunderna i inventering, genom att vi besöker två olika skogsmiljöer, där vi träffar flera kunniga ledare/inventerare. Sebastian kommer också att visa hur fynden efter en dag i skogen kan sammanställas till en enkel rapport, som i sin tur kan användas i kommunikation med myndigheter och andra.

På söndag kommer vi att uppleva en riktigt vacker gammelskog. Vi åker iväg en god bit från Falun, och tillbringar dagen i en inspirerande miljö. Helgen avslutas i skogen.

Vi samåker så mycket det går under dagarna och självklart delar vi på kostnaderna det innebär.

Arrangör: Kursgården Lindsberg i samarbete med Skydda skogen

Kursledare: Sebastian Kirppu

Inventerare: Sebastian Kirppu, Bo Karlstens m fl

Pris inkl kursavgift, kost och logi:
Enkelrum 1200 kr, dubbelrum 1050 kr, flerbäddsrum 900 kr
Ej övernattning: 900 kr

Här kan du läsa om Kursgården Lindsberg: www.lindsberg.org

Läs mer om föreningen Skydda skogen här: skyddaskogen.se

Anmäl dig via den här länken: https://forms.gle/mBh5kqXDztU3Kwr37