22-27 juni 2013

Välkommen med ut till vår hjärteskog Karats-Råvvåive!

Vi har kämpat i fyra år för att rädda detta fantastiska område, du får gärna komma med i kampen tillsammans med oss.

Karats Råvvåive Vildmark är ett cirka 12 000 hektar stort skogsområde i den sydvästra delen av Jokkmokks kommun. Området gränsar bland annat till Pärlälvens fjällurskogsreservat. Här finns myrar, sjöar, lågfjäll, vridna gammeltallar och snirkliga fjällbjörkar… Delar har brukats under olika tidsperioder, men som helhet har området fortfarande naturskogskaraktär. Stora delar är urskogsartad skog. Det finns möjlighet att vandra flera mil utan att stöta på vare sig vägar eller människor. I Sverige är idag cirka 95 procent av skogen starkt påverkad av skogsindustrin, vilket gör ett så stort sammanhängande och oskyddat område som det här till något ovanligt och extra värdefullt.

Området har inventerats av Skydda Skogen, Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen under 2008-2012. En rapport med dokumentation av områdets naturvärden skickades till länsstyrelsen i Norrbotten och Naturvårdsverket redan i januari 2009. Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Norrbotten håller med om att området har väldigt höga naturvärden och borde skyddas. Men än så länge saknas ekonomi och handlingskraft från regeringen för att området ska kunna räddas för framtiden. Vi vill därför åter föra uppmärksamheten till vår hjärtevän. Denna gång med fokus på att uppleva och synliggöra vad det är som är så unikt med ett landskap som fått stå orört. Utan att vara biologiskt kunnig kan man genom sina mänskliga sinnen inspireras av natur som fått vara som den är.

 

Kom med öppna sinnen. Vad får man för impuls i skogen? Vad uppstår i den brutala pulserande tystnaden du bara kan uppleva i en skog som inte formats av människan? I stillheten föds rörelsen. I tystnaden skapas ljuden. Där ögonen får vila från tusen intryck kan man urskilja det väsentliga och avbilda det på papper. I de högsta trädtopparna och under de djupaste rötterna bor sagorna. Man kanske vill undersöka livet i träden på nära håll. Eller bara vara.

Kanske är det i en skog vi kan vara mest oss själva, mest mänskliga? Har skogsindustrin rätt som sätter samma värde på ett plantage som en gammelskog?
Alla som deltar är välkomna att bidra och dela med sig av sina kunskaper. Det kommer finnas möjlighet att måla/teckna, berätta urskogssagor, klättra i gammeltallar med rep och sele, skapa ljud/musik och hålla på med hantverk, till exempel att tälja i trä. Det kommer även finnas möjlighet att lära sig inventera genom att leta sällsynta arter och observera ålder och struktur.

Upplägget kommer att vara fritt men vi kommer ha en fast lägerplats där vi kan laga mat, umgås, bada, leka och undersöka nya sätt att möta skogen. Vi provar på att inventera med andra verktyg än gps och lupp. På dagarna kommer det vara workshops i målning/teckning, musik, trädklättring, berättande med mera. På de oändligt ljusa kvällarna finns tid för häng vid elden med sång, musik, berättande och planering för det fortsatta arbetet med att få skogen skyddad. Mot slutet av veckan kommer vi ge en introduktion i inventering av biologiska värden i skog. Men eftersom vi har god dokumentation på naturvärdena kommer fokus inte vara på naturvärdesinventering – det här är kommer inte att vara ett vanligt inventeringsläger.

Pris: Gratis att delta. Var och en står för kostnaderna för sin egen mat och resa till Jokkmokk. Eventuellt kollektiv matlagning beroende på gruppen
(Det finns en mindre budget för bidrag till resan, skriv i anmälan att du ansöker om resebidrag.)
Datum: 22- 27 juni, med möjlighet att ansluta den 24 juni. Tiderna är anpassade till kollektivtrafikkommunikationer söder- och norrifrån.
Vägbeskrivning: Kollektivtrafik till Jokkmokk, därifrån möjlighet till samåkning med minibuss Om du kommer med egen bil; kontakta oss för vägbeskrivning.
Det finns möjlighet att bli skjutsad till och från Jokkmokk den 22, 24 och 27:e juni.

Att ta med: Tält, sovsäck, kastruller (för att laga mat över öppen eld) eller spritkök + bränsle, kåsa, mat, regnkläder, myggolja, badkläder, oömma kläder att vandra och röra sig i.
Om du har och vill: kamera teckningsblock, anteckningsblock, täljknivar, instrument etc.

Anmälan & info:
Eva Ydren evitaydren@gmail.com, 0738380432
Linda Ellegaard Nordström linda.ellegaard.nordstrom@gmail.com 070-2541148

Efter lägret kommer några av oss att resa vidare till Skogsnäsfestivalen i Ångermanland (som är den 28-30 juni), där vi eventuellt framför/ställer ut något vi skapat under veckan. Vill du följa med dit är du välkommen!