Skogsland: Norge vill skärpa skogsskyddet

Norges regering lade den 3 april fram ett förslag som ger Norges miljödepartement omfattande befogenheter att införa restriktioner på produktionsskogsmark.

Läs mer här.