”Ökad andel skogssavverkningar har lett till att landets skogar har minskat sitt upptag av koldioxid. Det hävdar forskare på lantbruksuniversitetet(SLU).” Rapporterar Skogsland

Läs mer här.