”Det finns utrymme för alternativ skogsskötsel och hyggesfritt så länge inte tillväxten hamnar för lågt, då ska lagen slå till. Det anser riksdagens miljö- och jordbruksutskott.”

Läs mer här

 

Debatt i riksdagen med början under:

16 § Skogspolitik 

Anf. 177

Kammarens protokoll hittar du här

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU13 och motioner hittar du här