”Ökade priser på skogsbränsle de närmaste 20-30 åren, sedan ersätts bioenergin alltmer av bland annat, vind-, sol- och vågkraft. Detta scenario tror danska professorn Kathrine Richardson på.”

Läs mer här