”Nyckelbiotoper bör omges av en buffertzon där virkesuttaget är begränsat. Det skulle skydda känsliga arter mot starkt solljus och deras värdträd från att stormfällas, anser SLU-forskarna Tord Snell och Jean-Michel Roberge.”

Läs mer här