”Branschnätverket Skoglig Samverkans talesman Lars Pekka hävdar i en intervju i Skogsland att 20 procent av all produktiv skog i Norrbottens län är skyddad. Det är helt fel, påpekar Naturskyddsföreningen och hänvisar till Riksskogstaxeringen.”

Läs mer här