”Sveaskog tillbakavisade radioprogrammet Kalibers anklagelser mot bolaget för flera fall av avverkning av nyckelbiotopklassade skogsområden. Nu har Kaliber presenterat nya bevis. Och Sveaskog erkänner övertrampen.”

Läs mer här