”Den svenska modellen – generell hänsyn och avsättningar – klarar inte målen för biologisk mångfald i skogen. Det hävdar fyra naturvårdsforskare med tungviktaren Per Angelstam i spetsen.”

Läs mer här