Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skogsnätverket Mycel kämpar för skogar i Skellefteå

En jättelik stående död tall, en så kallad torraka, i Fäbodskogens naturreservat utanför Burträsk i Skellefteå kommun. Foto: Patrik Nygren.

Det nybildade skogsnätverket Mycel tänker jobba för mer naturvård i Skellefteås skogar. Läget för naturskogarna är allvarligare än någonsin och det krävs omedelbara insatser för att rädda vad som räddas kan. Nätverket vill genom sitt manifest att alla skogar som inte kalhuggits tidigare ska skyddas för all framtid. Därutöver ska minst 30 % skog restaureras och en betydande del av övrig mark brukas med hyggesfritt skogsbruk.

Skogsnätverket Mycel bildades i januari 2021. Bland medlemmarna finns biologer, skogsägare och aktivister. Jens Unosson, en av initiativtagarna till Mycel säger:

– Vi är egentligen ingen nybildad grupp utan alla nuvarande medlemmar har tidigare varit aktiva i skogsfrågor. En del har hållit på i 30 år och andra har ett mer nyväckt intresse för skogen. Vad som förenar oss alla är insikten att vi behöver agera omedelbart för att rädda de få spillror av naturskog som ännu finns kvar i kommunen.

Han fortsätter:

– Situationen för skogen i Skellefteå kommun är under all kritik, med mindre än 1% skyddad mark. Regionen är också våldsamt expansiv, i alla avseenden utom naturvård, så därför krävs det också att den lokala miljörörelsen är ännu mer på tårna än tidigare. En ofta bortglömd aspekt av detta är vår kuststräcka, där den unika landhöjningsskogen ständigt hotas av både skogsbruk och ständigt växande fritidshusområden.

Nätverket kommer att anordna bland annat studiecirklar, exkursioner och föreläsningar för att sprida kunskap. Deltagare kan därigenom lära sig mer om hur man upptäcker och räddar skogar med höga naturvärden, liksom hur man kan ta bra naturhänsyn i sitt skogsbruk samt hur skogen kan brukas utan kalhyggen.

– Vi har i gruppen en både bred och mångårig kompetens i de här frågorna, som vi gärna delar med oss av. Men vi hoppas också att Mycel, som en ny aktör på banan, ska kunna locka till sig fler skogs- och naturintresserade människor i området, som i sin tur kan hjälpa oss att bli ännu bättre på det vi gör. En mångfald av människor som kämpar för mångfalden i skogen, helt enkelt, säger Jens Unosson.

Många av de skogar i kommunen som idag är skyddade som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, är skogar som ideella naturvårdare tidigare hittat och kämpat för. Skogsnätverket Mycel tar gärna emot tips på skyddsvärda hotade gammelskogar.

På skogsnätverket Mycels hemsida finns gott om information och lärorika och tydliga bildgallerier med rödlistade arter och jätteträd.

Läs mer om skogsnätverket Mycel här:

https://www.skogsnatverketmycel.org