Utnämning av Skogsriketambassadörer sanktionerar fortsatt skogsskövling

 

Landsbygdsminister Eskil Erlandssons utnämning av Skogsriketambassadörer 2011-11-17 har från ornitologer, naturvårdare, biologer och miljörörelsen mötts av bestörtning. Ingen ambassadör representerar naturvården. Av de tio är det bara en som inte har några ekonomiska intressen i sin roll som Skogsriketambassadör.

Situationen för det svenska skogsekosystemet är högst alarmerande. Forskare inom skogsekologi menar att minst en tiodubbling av dagens skydd av produktiv skogsmark nedanför fjällen är nödvändigt för att komma tillrätta med utarmningen av den biologiska mångfalden.

— Att inte utse en enda Skogsriketambassadör som på allvar tar till vara naturvårdens intressen är en ren provokation mot miljörörelsen och ett bevis för att regeringen inte har någon som helst ambition att stoppa skövlingen av den svenska skogen, säger Robert Svensson, styrelseledamot i Föreningen Skydda Skogen.

Större delen av den naturliga skogen i Sverige har kalhuggits och ersatts med plantager. Endast en liten spillra av den ursprungliga skogen finns kvar. Dessa skogar utgör en livsviktig miljö för en mängd arter, varav många idag är hotade på grund av det storskaliga intensivskogsbruket. Den ytterst lilla arealen naturlig skog som återstår fortsätter att minska på grund av skogsbolagens kalhuggande.

Enligt skogsvårdslagens portalparagraf skall produktionsmålet och miljömålet vara jämställt.

— Skogsnäringen behöver ingen hjälp, den klarar sig bra ändå. Produktionen och vinsterna är enorma. Att satsa på produktion och tillväxt när det är naturvård och skogsskydd som är i behov av resurser är ett hån mot demokratin som ju har beslutat om dessa jämställda mål, säger Robert Svensson.

Marie Wickberg, politiskt sakkunnig på Landsbygdsdepartementet, uttalar sig i media och säger att man framöver tänker sig att utöka antalet Skogsriketambassadörer och att det då är möjligt att någon skulle kunna komma från miljörörelsen.

— Frågan är om någon från miljörörelsen överhuvudtaget är villig att ställa upp för en regering som är så inriktad på ytterligare intensifiering och totalt struntar i naturvården, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen.

Kontakt:

Robert Svensson, ledamot Skydda Skogen tel 076-135 76 00 robert.svensson@skyddaskogen.se

Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen tel 072-176 53 38 viktor.safve@skyddaskogen.se