Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skogssällskapet bröt överenskommelse- avverkade vid tjäderspelplats

En skogsmaskin tar ned skogen där tjädrarna lever
Tjäderskogen avverkades förra veckan trots att Skogsstyrelsen inte gett klartecken. Foto: Michael Lander

Förra veckan avverkade Skogssällskapet intill en tjäderspelplats vid Kullerstensberget i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Detta trots att de hade en överenskommelse med Skogsstyrelsen om att vänta tills en utredning om platsen var klar. Ingen hänsyn har tagits till Artskyddsförordningen.

Skydda Skogen har skrivit om detta tidigare och att Michael Lander som bor i närheten upptäckte tjäderspelplatsen vid Kullerstenberget i Näshulta socken i april i år. Han rapporterade in tjäderspelplatsen till Artportalen och kontaktade Skogsstyrelsen eftersom skogen var avverkningsanmäld. Men strax därefter underröjde Skogssällskapet skogen, mitt under tjädrarnas speltid. Och förra veckan avverkade de hela skogen.

Skogskonsulent Susanna Ek på Skogsstyrelsen skriver i ett mail att Skogssällskapet inte hade fått tillåtelse att avverka:

-Jag tog kontakt med ombudet och efter dialog var vi överens om att avverkningen inte skulle påbörjas förrän Skogsstyrelsen utrett ärendet med anledning av uppgifterna. Jag fick sedan ett mejl från ombudet på eftermiddagen den 11 maj om att maskinerna var på väg till området med fråga angående anpassning.

Dagen efter skickade Susanna Ek över den information som inkommit och också den vägledning som finns gällande tjäder till ombudet. Hon försökte även kontakta ombudet per telefon utan att nå fram. Men då var redan avverkningen påbörjad. Susanna Ek förtydligar att det inte fanns något formellt beslut om att Skogssällskapet inte fick påbörja avverkningen.

Skogsstyrelsen hann inte med

Skogsstyrelsens distrikt har hög arbetsbelastning och har därför inte hunnit fullfölja handläggningen innan Skogssällskapet påbörjade avverkningen, skriver Susanna Ek.

-Det är möjligt att Skogssällskapet har tagit hänsyn enligt den vägledning som jag skickade till ombudet. Men Skogsstyrelsen har inte varit på plats efter avverkningen och vi kan därför inte uttala oss om det. Det är olyckligt att Skogssällskapet utförde åtgärden under denna tid på året.

Det här är den andra kända tjäderspelplatsen i Näshulta socken som markägare har låtit avverka eller avverka intill den senaste tiden: Bara två kilometer österut vid Mo, kalavverkades en tjäderspelplats för något år sedan. Nu finns knappt någon sammanhängande naturskog kvar i området.

Tjädern är fridlyst

Tjädern är en fridlyst art och en av de skyddade arter som finns med i två bilagor i Artskyddsförordningen. Enligt §4 i Artskyddsförordningen är det förbjudet ”att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.”  I detta fall (och i många andra fall) har markägaren inte tagit hänsyn till det som står i förordningen.

Föreningen Skydda Skogen har tidigare drivit fram en EU-dom som pekar på att Sverige måste följa Artskyddsförordningen. Otaliga exempel finns på hur skogar med skyddsvärda arter hela tiden kalavverkas. Domen betonar Sveriges bristfälliga myndighetshantering i samband med skogsbruksåtgärder. Även att skogsbolag och markägare måste utföra skogsbruk på ett mer hållbart sätt som är förenligt med artskyddet och EU-rätten. 

Tjäderskogen vid Kullerstensberget innan avverkning
Tjäderskogen innan avverkning. Foto: Michael Lander
Tjäderskogen under avverkning, tallarna ligger fällda på marken.
Tjäderskogen under avverkning. Foto: Michael Lander

LÄS gärna om fler avverkningar i Eskilstuna kommun:

Efter ideell insats: Skogsstyrelsen ska utreda hotad tjäderspelplats

Avverkning intill tjäderspelplats i Sörmland

Avverkat ända ner till vattenskyddsområde vid Hjälmaren

Hedlandets naturreservat förstörs

Skydda Skogen polisanmäler avverkning vid Jordbrokällan