EU-kommissionen beslutar att skogsbruk och bioenergi ska ingå i EU:s gröna taxonomi som hållbara investeringar, de klassar alltså skogsskövling som en grön, hållbar verksamhet. Sverige och Finland har lobbat hårt för detta och gjort som skogsnäringen vill. Flera miljöorganisationer har nu lämnat EU-kommissionens plattform i protest, beslutet ses som både ovetenskapligt och greenwashing. 

I onsdags annonserade EU-kommissionen att skogsbruk och bioenergi ska räknas som hållbara investeringar i EU:s gröna taxonomi. Enligt en artikel i DN har Sverige de senaste månaderna lobbat hårt för detta. Regeringen har bland annat bjudit in skogsindustrin på förhandlingar om EU:s nya klimatpolitik. Flera av industrins synpunkter har fått gehör medan strängare krav på skogsbruket är nu borttagna.

Skogsskövling klassad som grön av EU
Avverkning i naturreservatet Hedlandet. Bild: M. Lander

David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen säger:

– Skogsnäringens kortsiktiga vinster är viktigare för regeringen än att följa Parisavtalet och EU:s omställningsarbete.  Den föreslagna taxonomin för skog och bioenergi är greenwashing och driver på klimatförändringen och avverkningen av våra sista kvarvarande oskyddade naturskogar. Detta går helt mot de råd som forskning och experter ger! 

Birdlife, Transport&Environment och WWF är några av de organisationer som har hoppat av EUs plattform för hållbar ekonomi. Sébastien Godinot från WWFs EU kontor säger på i Euraktiv:

EU-kommissionen erkänner inte de miljöförändringar vi står inför. Taxonomin är starkt påverkad av lobbying från Sverige och Finland.

Taxonomin ska styra in miljarder euros i fonder till industrier och bolag som får en märkning som betyder att de är “hållbara”. 13 sektorer finns med som förnybar energi, transporter, skog, byggnader och försäkringar och de står för nästan 80% av EU:s växthusgasutsläpp. Men nu när industriellt skogsbruk och förbränning av biomassa ingår så försvagas kriterierna och taxonomin. 

LÄS tidigare artiklar om detta:

Experter kritiska till EU:S taxonomi

Öppet brev till EU och världsledare: Uteslut skoglig bioenergi!