Skogsstyrelsen uttrycker sig ganska milt i ett nytt pressmeddelande om situationen för det svenska skogsskyddet. De berör dock de orsaker som gör att det inte fungerar bra, nämligen de fortsatta avverkningarna av naturskog.  /Red

”Biologiskt värdefull skog skyddas idag mer systematiskt tack vare en gemensam strategi för skogsskydd. Det har blivit förbättringar i såväl urvalet av skogar som samverkan myndigheter emellan och med markägare. Samtidigt avverkas skyddsvärd skog, vilket stör genomförandet av skyddet och minskar möjligheterna att nå miljömålet.

Läs mer här:

http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=42125