Det är ovanligt att tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen stoppar avverkningar av miljöskäl. Det visar siffror som SVT Nyheter tagit del av.

– Skogsstyrelsen som är tillsynsyndighet verkar vara i ett pressat läge samtidigt som vi lider på akut brist på riktig naturskog, säger Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator för Skydda Skogen, till SVT Rapport.

Skogsstyrelsen ska kontrollera att regler följs enligt skogsvårdslagen och miljöbalken när det gäller bland annat artskydd. Förra året inkom 67 000 avverkningsanmälningar exklusive den fjällnära skogen. Knappt 2500 besök i fält gjordes av Skogsstyrelsen innan avverkning och endast i 508 fall ingrep eller stoppade Skogsstyrelsen avverkningar.

Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, säger till SVT Rapport:

– Lagstiftningen och politiken är sådan att markägaren får avverka sin skog. Skogsstyrelsen har inte en ambition att stoppa avverkningar utan vi ska kontrollera att de utförs i enlighet med gällande lagstiftning.

Lina Burnelius avslutar:

– Om vi fortsätter på inslagen bana kommer i princip all oskyddad skog vara borta inom maximalt två decennier.

Ett längre reportage om skogen sänds i Agenda i SVT 28 mars.

Se inslaget i SVT Rapport här (spola fram till ca 06:16).