Skogsstyrelsen ger grönt ljus för avverkning av en skog med både höga naturvärden och sociala värden söder om Övertorneå. Trots fynd av 20 naturvårdsarter planerar det PEFC-certifierade skogsbolaget Stenvalls Trä att utföra avverkningen.

Den avverkningsanmälda sjön ligger vid sjön Onkijärvi i Övertorneå kommun. På bilden syns grillstugan och badbryggan på andra sidan vattnet, där ytterligare en grillplats finns. Foto: Marie Persson.

Den avverkningsanmälda skogen ligger vid sjön Onkijärvi 5 km söder om Övertorneå. Skogen är på 6,4 hektar och har aldrig tidigare kalavverkats. Den ligger i ett välbesökt friluftsområde med handikappanpassad rastplats som används året runt.

Naturskyddsföreningen i Övertorneå inventerade området i slutet av september i år och hittade då 20 naturvårdsarter varav 16 rödlistade arter. De två sårbara svamparna fläckporing (VU) och lakritsmusseron (VU) växer i skogen. Skogen ligger mestadels på hällmark med tallar som är 150–200 år. Även äldre granar med gammelgransskål finns i området. Gammelgransskål är rödlistad som nära hotad (NT) och växer på granar som oftast börjar närma sig 200 år. I skogen finns även gott om död ved i form av torrakor och lågor i olika nedbrytningsstadier. Här lever spillkråka, lavskrika, större hackspett och troligen även tretåig hackspett – det finns tidigare fynd från 2018.

Gammal stående död gran i den avverkningsanmälda naturskogen vid sjön Onkijärvi. Foto: Marie Persson.

Naturskyddsföreningen har skrivit ett PEFC-klagomål, men fått till svar av skogsbolaget Stenvalls Trä att man tänkt utföra avverkningen som planerat:

”Vi kan inte ta hänsyn till alla rödlistade arter, eftersom arter rapporteras in där människor rör sig.”

Skogsstyrelsen har varken vidtagit några åtgärder eller fattat ett beslut gällande den avverkningsanmälda skogen vid Onkijärvi.

Marie Persson, ordförande i Övertorneå Naturskyddsförening, säger:

– Nästa steg i kampen för att bevara skogen blir att skicka in en överklagan mot Skogsstyrelsens icke-beslut till mark- och miljödomstolen. Vi hoppas förstås att domstolen kommer att skicka tillbaka ärendet till Skogsstyrelsen för vidare handläggning där alla fridlysta och rödlistade arter handläggs i enlighet med deras ekologiska krav. Skogar som denna bör inte avverkas alls.

Kontakt

Marie Persson, ordförande i Övertorneå Naturskyddsförening, tel. 070-594 57 07