Brev från Björn Mildh till Herman Sundqvist:

Bäste Herman

I en intervju i programmet Naturmorgon i P1 den 5 mars poängterade du att det inte finns några kalhyggen längre.

Varför kom du med denna osanning i stället för ett svar som stämmer med verkligheten? Du vilseledde lyssnarna.

Det finns kalhyggen mer än nog i Norrbotten. Fråga dem som bor i inlandsbyarna. Eller folk som kör längs vägarna i inlandet. Eller ännu bättre; åka själv och titta.  

Här kommer dokumentation som visar två av Sveaskogs många kalhyggen. Filmerna är tagna i augusti 2014 när du var bolagets skogschef. Det första hygget finns på Vuolver i Arvidsjaurs kommun, det andra kan ses på bägge sidor om väg 95 vid kommungränsen mellan Arvidsjaur och Arjeplog.

Den sista filmen visar en av Sveaskogs nerklassade naturvårdsskogar som redan hade avverkningsplanerats för att bli ännu ett kalhygge. Den skogen lyckades vi naturvårdare rädda, åtminstone för stunden.

Nu när du är generaldirektör föreslår vi att Skogsstyrelsen omgående – innan Sveaskog hinner avverka skogen –  klassar den som nyckelbiotop, vilket den rätteligen är.

Hygge, Vuolver

Skog som är räddad för stunden

Lycka till som Skogsstyrelsens nye generaldirektör.

Vänliga hälsningar
Björn Mildh, ideell naturvårdare
medlem i Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen