”Regeringen vill utreda större sanktionsmöjligheter för brott mot skogsvårdslagen. Det ska dock inte gälla paragraf 30, den enda i SVL som handlar direkt om naturhänsyn. Sedan paragrafen infördes 1994 har ingen fällts för brott mot den.”

Läs mer här