”Skogsstyrelsen har utrett vilka miljöhänsyn som ska gälla vid stubbskörd och har beslutat att slopa den tidigare gränsen på högst 2000 hektar per år. Skogsstyrelsens beslut kommer enligt WWF att innebära att det finns små lagliga möjligheter till att begränsa stubbrytning. Detta trots stora kunskapsluckor om konsekvenserna och de sannolika skador på den biologiska mångfalden som WWFs nya rapport – Stubbarnas biologiska betydelse underskattas!”

Skriver Skogssverige