”Sveaskogs styrelse och vd Gunnar Olofsson har enats om att tiden är rätt för ett vd-byte i bolaget. Gunnar Olofsson kvarstår som vd fram till årsstämman i april 2011 och styrelsen inleder nu rekryteringen av en efterträdare.”

Läs mer här