”Arealen av medgivna avverkningstillstånd inom svårföryngrad skog och skyddsskog under 2010 uppgick till 13 030 hektar varav 2 970 hektar i fjällnära skog.”

Läs mer här