Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skötselåtgärder skadade kommunens naturreservat

Sönderkört och hugget i Sjöbovikens naturreservat Foto: Jan Brenander

Skötselåtgärder som skulle främja Sjöbovikens naturreservat i Oskarhamns kommun har istället skadat reservatet. Det skriver Oskarhamnsbygdens Fågelklubb i en skrivelse till kommunen. Tunga maskiner har gjort  körskador och värdefulla träd som grova ekar och friska granar har tagits bort.  

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb fick under hösten veta att det inte var någon brådska med skötselåtgärder i Sjöbovikens reservat. Men när de besökte området i början av januari blev de förvånade att åtgärderna redan hade utförts.

– Man har gått in med tunga skogsmaskiner i området och gjort en lång och slingrig körväg med stora djupa körskador som följd. Maskinerna som använts för att köra ut timmer har varit för tunga oavsett väderlek.

Det hade varit mer skonsamt med manuell fällning av träden, menar Fågelklubben. Kommunen kunde ha prioriterat andra metoder att köra ut timret, exempelvis med häst. Skötselmetoderna borde utformas så att de ger så lite spår och skador som möjligt i ett tätortsnära reservat.

Enligt kommunens informationsskyltar skulle skötselåtgärderna gynna lövskog. Vissa grova ekar skulle frihuggas och en del gran tas bort.  För övrigt skulle området lämnas till naturlig utveckling. Arbetet skulle utföras i samråd med välutbildad personal. Men kommunen har valt fel metoder och åtgärderna har utförts under fel årstid.

Fågelklubben ifrågasätter varför gamla friska granar har avverkats samtidigt som unga undertrycka granar är kvarlämnade i lövområdet. Grova ekar, grova aspar och hasselbuskar har avverkats trots att lövträd skulle gynnas.  Oskarshamnsbygdens Fågelklubb frågar kommunen:

-Har timmeruttaget från reservatet varit en förutsättning för skötselåtgärden?

Fler stockar borde annars ha lämnats kvar som faunadepåer och skapande av död, menar Fågelklubben. Naturvårdsåtgärderna ser ut som en ren produktionshuggning. De grova stockarna från gran, tall, ek har troligen sålts eftersom de inte finns kvar i området. Det klenare stammarna av ek, asp, björk, gran ligger kvar på upplagsplatsen vid vägen till Överby.

Oskarhamnsbygdens Fågelklubb efterlyser en dialog med kommunen och de som är ansvariga för reservatets skötselåtgärder:

-Eftersom det här handlar om ett kommunalt inrättat naturreservat, alltså ett reservat som ägs av alla kommunens innevånare tycker vi att det är bra och ganska självklart att kommunen tar tillvara all den kunskap som finns helt gratis hos våra ideella naturvårdsorganisationer.