Kristina Bäck har gjort en artikelserie om skövling av skyddsvärda skogar. Hittils har hon dokumenterat 8 fall, men det lär bli fler, eftersom det finns alltför många exempel tyvärr. Läs artiklarna på Natursidan.