Arbetet som Artdatabankens 14 expertkommittéer – bestående av 123 personer –
 utfört och ytterligare ca 150 personer bidragit till viftas bort av Ulf Sandström som  skrämselpropaganda.

 Foto: Robert Svensson

 

 
 
 
 
 
 

I ett pressmeddelande utskickat av Lars Pekka, går SMF Skogsentreprenörerna med VD Ulf Sandström i spetsen, ut i ett kraftfullt angrepp på miljörörelsen. Man beskyller miljöaktivister för att angripa skogsbruket med ”alla till buds stående medel där sakliga fakta oftast saknas” och att samma hemska miljöaktivister ”arbetar med utpressningsmetoder”.

I pressmeddelandet slår man sig för bröstet och påstår sig ta ansvar för miljö, biologisk mångfald och annat enligt de regelverk som finns och menar att en felaktig bild sprids. Ulf Sandström säger till ATL att han inte tror på ”skrämselpropagandan från naturvännerna att mångfalden hotas och att arter i skogen försvinner för gott”.  I Piteå-Tidningen uppmanar han Björn Mildh att ta fram bevisen som visar att SCA missköter sig.

-Välkommen Ulf att ta del av dessa!  Du hittar dom här ovan i Skydda Skogens bildgalleri.

Det finns även en hel del annan dokumentation i form av artiklar och rapporter i vårt arkiv. Läs till exempel Synpunkter på SCA:s fågelskydd.

Robert Svensson

 

Pressmeddelandet

Artikeln i Piteå-Tidningen

Artikeln i ATL