Tallplantage i Kachung. Inhemska trädslag har avverkats för att bereda plats för stora plantager med antingen tall eller eukalyptus. Foto: Kristen Lyons.

Energimyndigheten investerar miljonbelopp i industriella trädplantager i Kachung i Uganda som ägs av norska företaget Green Resources. Lokalbefolkningen i Kachung har tvingats bort och förlorat sina inkomstmöjligheter från småskaligt jordbruk och bete med negativa sociala och ekologiska konsekvenser som följd. Green Resources har omvandlat gräsmarker, savann och småskaliga jordbruksmarker till plantager med främmande och invasiva trädarter. Detta har en förödande påverkan på den naturliga miljön och de ekosystemtjänster som den bidrar med.

Kräv rättvisa för lokalbefolkningen i Kachung och Bukaleba i Uganda genom att skriva under ett brev till Energimyndigheten med en uppmaning om att myndighetens kolkreditsavtal med norska bolaget Green Resources avslutas (på engelska). Klicka här.

Läs miljöorganisationernas brev till Energimyndigheten med en uppmaning om att deras avtal med Green Resources ska avslutas här (på engelska).