Frige Sini

 
Sini Saarela är förutom en vän till oss i Skydda Skogen en verklig miljöhjälte som dedicerat sitt liv helt åt att kämpa för vår miljö och natur. Otaliga är de dagar hon sprungit runt och inventerat i Sveriges och Finlands hotade naturskogar för att de ska skyddas. Foto: Robert Svensson
 

Skydda Arktis – Frige våra Miljöhjältar!

Den 19 september arresterades 28 greenpeaceaktivister och två bildjournalister av rysk kustbevakning efter en fredlig protest mot Gazproms arktiska oljeplattform. Bland dem finns skogsräddaren Sini Saarela. De står nu åtalade för sjöröveri, en extrem och oproportionerlig anklagelse som kan ge 15 års fängelse.

Tusentals människor världen över kommer därför att genomföra en manifestation för de 30 fängslade. Är du med?

Våra modiga vänner stod upp mot oljejätten Gazprom, för Arktis och klimatet. Nu behövs din hjälp!

Skicka ett brev till den ryska ambassaden och kräv att de friger våra aktivister och upphör med oljeborrning i Arktis för gott.

Skriv under här