Gammal bokskog har fällts i Rumäniens nationalparker för att flisas till biobränsle.

Unik urskog kalavverkas i nationalparker, naturreservat och i Natura 2000-områden i Rumänien. Detta har pågått i flera år inför ögonen på EU och med stöd av Rumäniens regering. I början av februari skrev Skydda Skogen under ett öppet brev tillsammans med flera andra internationella miljöorganisationer för att få Rumäniens regering att agera. Ditt stöd behövs- skriv under namninsamlingen för att påverka och se även denna dokumentärfilm, sen sprid det!

Den rumänska miljöorganisationen Agent Green och stiftelsen EuroNatur vill att ett akut ingripande görs för att skydda några av Europas sista urskogar. De har arbetat länge för att uppmärksamma skövlingarna av urskog i Rumänien och för att få ett stopp på avverkningarna. Mycket av det som fälls flisas direkt på plats och blir biobränsle, vilket gör det svårt att spåra var träden har huggits ned. Nationalparken Semenic och naturreservatet Carasului Gorges är exempel på områden där skyddad natur har avverkats, trots att detta är olagligt.

Ett korrupt system har gjort det möjligt för företag att komma undan med olagliga avverkningar. Den statliga skogsmyndigheten Romsilva agerar inte för att hindra det. Polisen spelar med och politikerna är passiva. De som försöker stoppa avverkningarna blir hotade eller nedslagna. Rumänien är ett av de länder som har den största arealen urskog kvar som finns i Europa. Men nu kalavverkas tusentals hektar varje år.