Beslutsfattare och industrier i över 20 länder har skrivit under en s.k. Biofuture Platform som förordar ökad användning av biobränslen, bioplast och biomaterial. Detta riskerar att få ödesdigra konsekvenser för mark, matproduktion, ekosystem och mänskliga rättigheter. Det som behövs är verkligt förnyelsebar energi, minskad konsumtion och att bevara ekosystem.

Skriv under Rainforest Rescues upprop mot Biofuture Platform här (på engelska).