Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydd av skog stoppas – ökade anslag nödvändiga

Skogsstyrelsen stoppar tills vidare arbetet med att formellt skydda skog på grund av en kraftigt minskad budget. Det råder även osäkerheter kring skydd och ersättning i fjällnära skog. Förkastligt, anser Skydda Skogen, och kräver att anslaget till skydd av skog höjs kraftigt i vårändringsbudgeten.

Moderaterna och Kristdemokraterna minskade miljöbudgeten med 1,1 miljarder kronor från 2018 till 2019 medan anslaget till Skogsstyrelsens skydd av skog minskar med 200 miljoner kronor. Skogsstyrelsen kommer därför inte fatta beslut om nya biotopskydd eller naturvårdsavtal eller handlägga pågående ärenden om områdesskydd tills vidare. Myndigheten kommer inte heller att teckna några nya uppdragsavtal om naturvårdande skötsel i skyddade områden. Det är även oklart hur ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog kommer att påverka budgeten eftersom detta är en process som pågår i domstol för närvarande.

– Det är inte acceptabelt att Skogsstyrelsens arbete med skydd av skog stoppas helt. Regeringen måste kraftigt höja anslagen till skydd av skog snarast. Vi har inte råd att förlora Sveriges sista oskyddade naturskogar, inte för klimatet och inte för den biologiska mångfalden, säger Kristina Bäck, Skydda Skogen.

En samlad miljörörelse har nyligen lanserat kampanjen Vår skog med krav till regeringen om att Sveaskogs ägardirektiv ändras för att ge alla statliga skogar med höga naturvärden ett långsiktigt skydd och ökad satsning på kalhyggesfria skogsbruksmetoder. Tanken är då att statlig skog med låga naturvärden kan användas för att bytas mot privat skog med höga värden.

– Ett kostnadseffektiv verktyg för att uppfylla miljömålen är att ge privata markägare kompensation i form av ersättningsmark. Här måste regeringen ta sitt ansvar. Sverige måste kunna leva upp till sina miljömål för skogen och det är helt omöjligt nu. Arbetet med att skydda skog formellt måste därför återupptas, säger David van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen.

Länk till Vår skog.¨

Kontakt 

David van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen, 070-315 70 44 

Kristina Bäck, Skydda Skogen, 070-443 28 19