Friluftsbutiken Naturkompaniet skänker varje år en procent av det totala belopp som deras medlemmar handlar för under ett år till ett natur- eller miljövårdsprojekt. Medlemmarna i kundklubben Naturkompaniet 365 röstar fram sina favoriter utifrån ett tiotal nominerade organisationer och projekt.

Skydda Skogen är nominerad till Naturbonusen. Om föreningen vinner, kommer pengarna att gå till att sammanställa kartor och data över skyddsvärda skogar för att därefter ta fram faktabaserade förslag som kan hjälpa Sverige att nå miljömålet Levande skogar.

– Vi är väldigt glada att vi har blivit nominerade till Naturbonusen. Sverige hyser en stor del av EU:s naturarv, i form av ovärderliga naturskogar som aldrig tidigare kalavverkats, så kallade kontinuitetsskogar. Men dessa skogar är bara en spillra av vad som en gång funnits och om 10–15 år kommer i stort sett all oskyddad riktig skog i Sverige att vara borta, säger Jon Andersson från Skydda Skogen.

Han fortsätter:

– Vi vill identifiera 20 % av skogsmarken där skydd ger högst naturvårdsnytta. Genom att lägga samman de kartmaterial som redan finns tillgängliga kan vi skapa bättre data för att hitta höga naturvärden. Resultatet kan sedan användas både av och för att påverka politiker och myndigheter, och av andra föreningar och privatpersoner som vill hjälpa till med att hitta gamla skogar med höga naturvärden. Naturliga gamla skogar är mycket viktiga att bevara för klimatet, den biologiska mångfalden och för rekreation, hållbar naturturism och folkhälsa.

Naturbonusens omröstning öppnar den 18 juli. För att kunna rösta på Skydda Skogen behöver man gå med i Naturkompaniets kundklubb 365 här.

En omröstningslänk kommer att skickas ut till de medlemmar i kundklubben som prenumererar på nyhetsbrevet den 18 juli.

Läs mer om Skydda Skogen och de andra nominerade favoriterna här.

Fjällnära skog med Marsfjället i bakgrunden. Foto: Jon Andersson.