Du har makt att agera, Lena Ek!

 

 

Välkommen

ut i skogen med oss

 

Härmed inbjuds du, miljöminister Lena Ek, till en exkursion i det värdefulla skogsområdet Karats Råvvåive Vildmark utanför Jokkmokk 19 juni 2013. 

Skydda Skogen vill genom exkursionen visa på de höga naturvärdena samt diskutera vårt förslag om att genom bytesmark ge området ett långsiktigt skydd. Karats Råvvåive Vildmark ligger i den sydvästra delen av Jokkmokks kommun, bl.a. gränsande till Pärlälvens fjällurskogsreservat. Området består av ca 12 000 ha naturskog, myrar, sjöar och lågfjäll. Kärnan i området är väglöst land, och den begränsade påverkan av modernt skogsbruk ger området en vildmarkskaraktär som blir alltmer sällsynt i dagens produktionspåverkade skogslandskap. Hoten mot området är akuta eftersom det idag finns flera aktuella avverkningsanmälningar. Senast i höstas avverkades en del av området – och oersättliga naturskogsvärden föröddes. 

Vi vill visa miljöministern detta magnifika område, med månghundraåriga tallar, uråldriga granar och dess mosaik av myrar, silverfuror och lågfjäll som vid klart väder har utsikt ända mot Sareks toppar. Området har inventerats av Skydda Skogen, Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen under 2008-2012. En rapport med dokumentation av områdets naturvärden skickades till länsstyrelsen i Norrbotten och Naturvårdsverket redan i januari 2009. Tillräckliga medel för att ge området ett långsiktigt skydd har dock saknats, och därför kräver vi nu politiska krafttag så att inte möjligheten att freda detta unika ännu oskyddade område går oss och framtida generationer förbi.

Du har makt att agera Lena Ek! 

Välkommen ut i skogen med oss.  

Vänliga hälsningar

Skydda Skogen